Kotilas Oy

Kattoremontit, julkisivuremontit, julkisivumaalaukset ja kattojen pesu ja pinnoitus Pirkanmaan alueella

OTA YHTEYT­TÄ

Asiakaslähtöistä remontointia

Koti­las Oy on eri­kois­tu­nut asia­kas­läh­töi­seen remon­toin­tiin Pir­kan­maan alu­eel­la. Toteu­tam­me jul­ki­si­vu­re­mon­tit sekä maa­lauk­set, kat­to­re­mon­tit, kat­to­jen pesut ja pin­noi­tuk­set ja muut raken­nus­työt asiak­kaan halua­mas­sa laa­juu­des­sa etu­kä­teen sovi­tus­sa aikataulussa.

Pit­kän ja moni­nai­sen koke­muk­sen opet­ta­ma­na olem­me raken­ta­neet toi­min­tam­me siten että ura­kat hoi­de­taan erit­täin mata­lal­la orga­ni­saa­tiol­la lop­puun asti. Ensim­mäi­ses­tä kon­tak­tis­ta vii­mei­seen käden­pu­ris­tuk­seen asiat hoi­de­taan saman hen­ki­lön toi­mes­ta, jol­loin väl­täm­me kommunikaatio-ongelmat.

Kattoremontit

Julkisivuremontit

Julkisivumaalaukset

Katon pesu ja pinnoitus

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota meihin yhteyttä!

OTA YHTEYT­TÄ